دریافت بیمه ورزشی

کارت بیمه ورزشی چیست؟

بیمه ورزشی یک قرارداد است که مابین ورزشکاران و فدراسیون پزشکی ورزشی بسته می شود. در این قرارداد فدراسیون در قبال دریافت حق بیمه ورزشی متعهد می شود که در صورت وقوع حادثه و یا سانحه ای حین فعالیت ورزشی و ایجاد آسیب به ورزشکار غرامت درمان پرداخت نماید. زمانی که ورزشکار اقدام به دریافت کارت بیمه ورزشی می کند در حقیقت کلیه شرایط مندرج در آیین نامه موجود در هیات پزشکی ورزشی را پذیرفته است.

وزارت ورزش و جوانان ورود هر ورزشکار در عرصه ورزش را چه برای تمرین و آموزش  و چه برای مسابقه، بدون داشتن کارت بیمه غیر مجاز می داند و در صورتی که ورزشکار در حین ورزش، تمرین، آموزش و مسابقه و یا هر فعالیت مرتبط با ورزش دچار آسیب و یا هر حادثه احتمالی دیگر بشود، مسئولیت سلامت وی با باشگاه ، مربی و مسئولین مسابقه یا آموزش خواهد بود .

حق عضویت بیمه ورزشی چه میزان است؟

مدت زمان بیمه ورزشی از تاریخ دریافت کارت، یک سال تمام از تاریخ صدور است و در سال ۹۸ مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان برای حق بیمه ورزشی دریافت می شود.

چگونه کارت بیمه ورزشی دریافت کنیم؟

برای ثبت نام بیمه ورزشی و دریافت کارت عضویت یک روش بسیار آسان وجود دارد. باید به وب سایت فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه کنید و با ورود به سامانه و داشتن شماره ملی خود و پرداخت آنلاین حق بیمه، کارت اینترنتی بیمه ورزشی یا به عبارتی بیمه ورزشی آنلاین خود را دریافت کنید. پس از صدور کارت آنلاین بیمه ورزشی می توانید فایل pdf آن را دریافت کرده و در صورت نیاز در پورتال باشگاه ورزشی خود آپلود کنید و یا تصویر آن را در تلفن همراهتان ذخیره کنید. البته نیازی به این کار نیست و می توانید با مراجعه بعدی به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی و تنها با درج کد ملی خود از وضعیت بیمه ورزشی تان مطلع شوید و در صورت اتمام برای تمدید آن اقدام کنید.