تمام مطالب دسته بندی: شربیان
همایش پیاده روی خانوادگی در شربیان برگزار شد

همایش پیاده روی خانوادگی در شربیان برگزار شد

همایش پیاده روی خانوادگی شربیان برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب همایش پیاده روی عمومی خانوادگی در شهر شربیان گرامیداشت روز معلم و شوراء با استقبال شهروندان شربیانی از محل شهرداری شربیان برگزار شد در پایان مراسم به نفرات شرکت کننده در همایش به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا شد .