تمام مطالب دسته بندی : کاراته

معرفی رئیس جدید هیئت کاراته سراب

معرفی رئیس جدید هیئت کاراته سراب

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب طی حکمی از سوی رئیس هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی دکتر نادر حسن زاده بعنوان رئیس جدید هیئت کاراته شهرستان سراب معرفی و از زحمات حجت مهر افزون رئیس سابق کاراته سراب تجلیل شد  .اصغر برزگر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب

حجت مهرافزون رئیس هیئت کاراته شهرستان سراب شد

حجت مهرافزون رئیس هیئت کاراته شهرستان سراب شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب طی حکمی از سوی رئیس هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی حجت مهر افزون بعنوان رئیس جدید هیئت کاراته شهرستان سراب معرفی شد . اصغر برزگر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب